Betterfarm

پروفیل آلومینیومی گلخانه

Previous
Next

گاتر آلومینیومی ساخته شده

 این گاتر برای عبور آب تقطیر و آب باران محیط احاطه شده است؛ که از طریق یک خروجی 125 میلی‌متری در دهانه جلویی گلخانه صورت می‌گیرد.

پروفیل آلومینیومی سقف

  • ساخت قاب آلومینیومی برای هر دهانه ۴ متر

  • مونتاژ کردن پروفیل آلومینیومی با مواد یراق برای شیشه

پروفیل‌های آلومینیومی دیواره جانبی و دهانه

  • بازوی بازشوهای انتهایی سقف در دهانه‌ها دارای واشر جهت استحکام بیشتر می‌باشد.

  • پروفیل‌های آلومینیومی دیواره‌ها برای شیشه به ضخامت 4 میلی‌متر مناسب هستند و با درپوش PVC سفیدرنگ شیشه را در محل خود نگه داشته می شوند.

  • پروفیل‌های نصب شیشه همگی با پیچ و مهره‌های استیل ضدزنگ به سازه متصل می‌گردند.
اسکرول به بالا