Betterfarm

ساخت و تامین قطعات

ساخت سازه و تأسیسات باکیفیت در گرو استفاده از مواد اولیه مرغوب بوده و تمامی مراحل تولید با نظارت کارشناسان Better Farm صورت می‌گیرد تا از مطلوبیت آن اطمینان حاصل شود.

مرحله ساخت با توجه به نقشه‌های طراحی که توسط نرم‌افزارهای مهندسی ارزیابی گردیده توسط تیمی باتجربه صورت می‌گیرد تا محیطی کاملاً مناسب برای رشد محصول باکیفیت آماده شود و گیاه در تمام مراحل رشد از تمامی تنش‌ها در امان باشد.

برای بالا بردن عمر مفید سازه و استفاده از حداکثر ظرفیت گلخانه Better farm، جدول تعمیرات و نگهداری متناسب با تأسیسات نصب‌شده در گلخانه تنظیم شده و در تمام مدت در اختیار شما خواهد بود تا وقفه‌ای در تولید محصول پیش نیاید.

 
اسکرول به بالا